Nápovìda

Klíèová slova mùžou být oddìlena operátory AND a/nebo OR pro lepší kontrolu výsledku vyhledávání.

Napøíklad, dupaèky AND košilka generuje výsledek, který obsahuje obì tato slova. Avšak, zadáním body OR dupaèky, výsledek zobrazí produkty, které obsahují obì èi jen jedno z tìchto slov.

Pøesného výsledku lze dosáhnout zadáním klíèových slov v uvozovkách.

Napøíklad zadání "kojenecká košilka" nalezne produkty, které mají ve svém popisu tato slova tak, jak byla vložena pro hledání.

Závorky mohou být použity pro pøesnìjší výsledek.

Zadáním napøíklad: dupaèky AND (bavlnìné OR mako OR bílá).
Zavøít okno [x]